de kunst

van het

scheppen

José Jonkers


Project

Stokpaard &

Trekpaard


ER WAS EENS …

 

Een grote gesloten hoeve in Buggenum. Gebouwd begin 19de eeuw met segmentboogvensters. De ingang met segmentboogomraming van hardsteen met daarboven een gemetselde dakkapel met puntgeveltje en rondboogvensters. De hoeve in het dorp Buggenum in Limburg ligt op de linkeroever van de Maas. De kleigrond langs de Maas gelegen was zeer geschikt voor de agrarische sector. De lichte kleigrond werd gebruikt voor grove tuinbouw en fruitteelt. Buggenum was het dorp van augurken, bessen en appelen.

Op de hoeve woonde een boerengezin. Ze werkte hard op de akker maar hadden voor het zware werk hulp van trekpaarden. Waarschijnlijk Belgische trekpaarden die vroeger de postkoets trokken. Maar door de komst van de trein verdween de postkoets en dus ook die taak van de trekpaarden. Ook door de modernisering van tractoren werden de trekpaarden in een ongelijke strijd verslagen.

Gelukkig is de voorliefde en de passie voor het prachtige trekpaard nog steeds levend. Er is een hernieuwde belangstelling ontstaan voor het trekpaard in de vrijetijdsbesteding. Het aangespannen rijden (mennen) in familieverband is enorm plezierig.

Je kan dus wel zeggen dat het trekpaard groot speelgoed is geworden.

de rest volgt nog

Buoy of Live


tekst volgt

Founded Sculpture


tekst volgt

De kunst van het scheppen


tekst volgt

Project Trouw 2.0


locatie in de Kapeltuin in de Haagse Beemden te Breda

verdere tekst volgt